Öztürk İlaç

İk Politikaları

Büyümenin ve sürekliliğin olmazsa olmazını insan kaynağı olarak konumlandıran Öztürk İlaç, politikasını şöyle özetliyor:

Şirketin hedefleri doğrultusunda nitelikli insan gücünü bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını dikkate alarak seçmek ve seçilme aşamasında adaylara eşit fırsatlar sağlamak

Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenleyerek değişen dünya koşullarında iş sistemlerine uyum sağlamak ve adil performans değerlendirme ve ödüllendirme sistemleriyle çalışanlarının kariyerlerinde yükselmelerini desteklemek

Sürekli eğitimi, çalışanların iş ve özel yaşamına destek olacak politika haline getirerek kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve rekabet gücü oluşturacak takım arkadaşları yetiştirmek